Jesteś tutaj

(7-8) 2004

Wersja PDF

7-8/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
M. Sieradzka
Uroczystość Nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Charles’owi Balabaud i promocja lekarzy Oddziału Nauczania w Języku Angielskim 5
J. Polański
Laudacja prof. dr. hab. Charles’a Balabaud 6
Ch. Balabaud
Wykład 8
M. Stangeland
Podziękowanie 10
J. Piekarczyk
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego 11
M. Krawczyk
Przemówienie 13
P. Nyckowski
Wystąpienie w imieniu promowanych 15
J. Piekarczyk
Jubileusz 50-lecia absolwentów Wydziału Lekarskiego 17
J. Piekarczyk
Jubileusz 50-lecia absolwentów Oddziału Stomatologicznego 20
L. Kryst
Szkoła o nas pamięta 22
J. Piekarczyk
Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami akademickimi AM 24
A. Gil – Olkusznik, W. Jędrzejczak
Pamięci Profesor Zofii Kuratowskiej 26
T. Guzel, G. Lech
Kurs chirurgii laparoskopowej 27
M. Grabowski
VI Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 28
Medycyna 33
J. Wojciula, A. Gardyszewska, P. Fiedor
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jako czynnik ryzyka rozwoju raka
– praca przeglądowa
33
M. Łazarczyk, P. Dziunycz, T. Grzela, J. Niderla, Ł. Milewski, R. Samaha
Wpływ pentoksyfiliny na rozwój nowotworów 40
Nauka 47
J. Szymkiewicz – Dangel
Ocena przydatności badań echokardiograficznych płodów w perinatologii 47
H. Celnik
Zwalczanie kiły w Warszawie w latach 1918 – 1954; postępowanie lekarsko – prawne 50
E. Bałkowiec – Iskra
Wpływ uszkodzenia układu dopaminergicznego na rozwój i przebieg doświadczalnego
autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia
51
Ł. Grochowicz
Ocena wyników operacji niedrożności tętnicy szyjnej wspólnej z dostępu szyjnego 52
E. Krawczyk
Biologiczne i przeciwwirusowe oddziaływanie pochodnych naturalnych seskwiterpenów
i taksolu
53
Dydaktyka 55
K. Szaniawska
Europejskie programy dla studentów i młodych lekarzy 55
Historia medycyny 60
B. Maniecka – Aleksandrowicz, A. Domeracka – Kołodziej
70 lat foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie 1934 – 2004 60
Nominacje 64
B. Ciszek 64
Komunikaty 66