Jesteś tutaj

(7-8) 2007

Wersja PDF

7-8/2007, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Dział Współpracy z Zagranicą
Public Health Info Day – zagadnienia zdrowia publicznego w 7. Programie Ramowym
2
Lidia Przepióra-Dziewulska
20-lecie Programu Erasmus
4
Karolina Gwarek
POChP – niedoceniany problem? – wywiad z prof. Janem Zielińskim
8
Małgorzata Pietkiewicz
Nowy stary Oddział
10
Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu Akademii Medycznej w Warszawie
12
Zasady przyjmowania i publikacji prac w „MDW” 14
MDW na wakacjach
Anna Majewska
Camera Obscura – czyli od ciemnej skrzynki do fotografii cyfrowej
15
Nauka
Hanna Szajewska
Zapobiec Celiakii
19
Karolina Pietruk, Karolina Bobrowska
Oczekiwania studentów wobec przedmiotu opieka paliatywna, realizowanego w Akademii Medycznej w Warszawie
24
Komunikaty
Wręczenie dyplomów absolwentom fizjoterapii 28
Obywatel Honorowy 29
V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 31
Porozumienie i współpraca 32
AM na liście najczęściej cytowanych 32