Jesteś tutaj

(7-8) 2009

Wersja PDF

7-8/2009, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Memorandum of Understanding – inauguracja współpracy naukowej między Polską i BawariąSpotkania po latach – uroczystości wznowienia dyplomów na I Wydziale Lekarskim
2
Karolina Gwarek
Przełomowa operacja w Klinice Otolaryngologii
2
Redakcja „MDW”
Jubileusz Profesora Tadeusza Tołłoczki
3
Tadeusz Tołłoczko
Przemówienie wygłoszone z okazji Jubileuszu 80-lecia
4
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
Attention: New Professionalism and Health Education – sympozjum międzynarodowe
6
Grażyna Sygitowicz
Warszawski Uniwersytet Medyczny na XIII Pikniku Naukowym
8
Marta Jamróz
Przez zabawę do wiedzy – Festiwal Nauki z udziałem pracowników naszej Uczelni
11
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
14
HISTORIA
65. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
Władysław Bartoszewski
O Powstaniu Warszawskim
16
Andrzej Danysz
Służba sanitarna w Powstaniu Warszawskim
21
PRO MEMORIA
Redakcja „MDW”
Żegnamy Profesor Krystynę Białowąs-Wysocką
25
ETYKA W MEDYCYNIE
Kazimierz Szałata
Miłosierdzie chrześcijańskie dopełnieniem hipokratejskiej tradycji w medycynie
26
KOMUNIKATY
www.lekarzepowstania.pl32