Jesteś tutaj

(7-8) 2011

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania3.1 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego   2

Biuro Informacji i Promocji
Wręczenie dyplomów absolwentom Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego   4

Ewa Dmoch-Gajzlerska, Dorota Cholewicka
Ślubowanie absolwentek kierunku położnictwo   6

Ewa Kępska, Justyna Sidor
Otwarcie nowego Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii Kliniki Otolaryngologii
w szpitalu uniwersyteckim   7

Cezary Ksel
IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych WUM   8

Cezary Ksel
Spotkanie „Warszawski Uniwersytet Medyczny - Budowa Szpitala Pediatrycznego”   10

Aleksander Zarzeka
Galen – nowe pismo studentów WUM   11

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   12

HISTORIA

Mieczysław Szostek, Cezary Ksel
Sesja naukowo-historyczna poświęcona sylwetce prof. Jakuba Węgierki   14

NAUKA

Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Iwona Wawer   17
Prof. dr hab. Piotr Radziszewski   19
Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak   21

DYDAKTYKA

Agata Matysiak, Agnieszka Wyrozębska
Historia zawodu ratownika medycznego   24

KOMUNIKATY