Jesteś tutaj

(7-9) 2006

Wersja PDF

7-9/2006, SPIS TREŚCI
Pierwszy wykład
Stefan Kruś 2
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Wielka gala w „Podchorążówce” 4

Nominacje w roku akademickim 2005/2006

4

Marek Krawczyk
Wystąpienie Dziekana

4

Leszek Pączek
Słowo Rektora

6

Marek Gołębiowski
W imieniu promowanych

8

Wojciech Rowiński
Laudacja

8

Barry D. Kahan
Czym jest chirurgia akademicka?

10

Dyplomy dla farmaceutów

13

Andrzej Tokarz
Wystąpienie Dziekana

13

Rafał Kuźmicz
W imieniu promowanych

16

Agnieszka Woźniak
W imieniu absolwentów

16

Dyplomatorium fizjoterapeutów

13

Artur Mamcarz
Wystąpienie Dziekana

17

Tomasz Guzel, Gustaw Lech
Chirurgia laparoskopowa – po raz trzeci

18

Grzegorz Lisicki
Medycyna na pikniku

20

Marcin Wojnar
AM w sieci Uczelni Wolnych od Uzależnień

22

Stypendyści FNP – Piotr Woźniak

25
Nauka
Piotr Woźniak
Hodowla komórek ludzkich na trójwymiarowych
podłożach wykonanych z materiałów sztucznych –
optymalizacja i znaczenie w inżynierii tkankowej kości
26
Streszczenia prac doktorskich
Paweł Świercz
Przeszczepianie nerek u chorych z miażdżycą tętnic biodrowych
29
Jolanta Buczyńska-Chyl
Stężenie homocysteiny jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
u chorych leczonych hemodializami
30

Nauka o Zdrowiu

Joanna Juskowa, Janina Grzegorzewska,
Joanna Gotlib, Izabela Korabiewska

Diagnostyka kręgosłupa metodą nieinwazyjną w grupie
studentów Akademii Medycznej w Warszawie

32

Historia

Jerzy E. Kiwerski
Wspomnienie o prof. Marianie Weissie

39

Pro Memoria

Artur Kamiński
Anna Dziedzic-Gocławska

42

Nominacje

Prof. dr hab. Piotr Małkowski

44

Komunikaty

46