Jesteś tutaj

(9) 2003

Wersja PDF

9/2003, SPIS TREŚCI
Od Redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
M. Műldner-Kurpeta
Profesor Maria Wierzbicka Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Malmő 5
M. Műldner-Kurpeta
Certyfikat Jakości Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie 6
G. Broniek
Wdrażanie Systemu Jakości w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 7
E. Kądalska, Z. Sienkiewicz, T. Paszek
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w Akademii Medycznej w Warszawie 8
R. Rudowski
Warsztaty Mednet 2 9
Obrony prac doktorskich 11
Etyka Lekarska i badania kliniczne 12
M. Sieradzka, M. Grabowski
Etyczne aspekty badań biomedycznych w krajach rozwijających się. Konferencja Bioetyczna, Bruksela 2002 12
J. Wysocki, P. Fiedor
Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych 17
A. Górski
5th International Bioethical Conference 27
M. Sieradzka
Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy w Toruniu 30
A. Górski
Komentarz do VII Krajowego zjazdu Lekarzy 31
Stanowisko Kościoła wobec zagadnień etycznych związanych z medycyną 32
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 33
Medycyna 34
L. Chomicz, J. Żebrowska, B. Starościak, J. Piekarczyk, P. Fiedor, P. Zawadzki, M. Mazurkiewicz, M. Konopka
Badania nad amfizoicznymi amobami pierwotnie wolnożyjącymi - biotyczne i abiotyczne uwarunkowania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia 34
Nauka 40
A. Chmura
Zasady przygotowywania do zabiegu przeszczepiania nerki chorych z patologią dróg moczowych 40
Dydaktyka 46
J. Sokolnicki
Wstępna analiza rynku zawodów medycznych w Polsce 46
E. Kądalska, Z. Sienkiewicz, T. Paszek
AIDS wyzwaniem dla współczesnego świata i pielęgniarstwa 51
E. Kądalska, Z. Sienkiewicz, T. Paszek
Postawy społeczne wobec HIV i AIDS 54
Wychowanie 58
H. Zielińska-Więczkowska
Wartości życiowe studentów na przykłądzie studiów licencjacko-magisterskich, kierunek pielęgniarstwo 58
Nominacje 63
Prof. dr hab. R. Górska 63
Pro memoria 65
S. Zając
Dr n. med. T. Kocon - Wspomnienie 65
Historia medycyny 66
T. Kocon
Lekarze patroni ulic Warszawy 66
Refleksje i polemiki 67
S. Kruś
Obywatelu Redaktorze 67
Nowości wydawnicze 68
H. Wehr
Z dziejów biochemii 68
Komunikaty 61
A. Zimniak
Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie 69
Wykłady w Warszawskiej Szkole Zdrowia 69
Warunki prenumeraty 70