Jesteś tutaj

(9) 2004

Wersja PDF

9/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
Doktorat Honoris Causa dla prof. dr hab. Mirosławy Furmanowej 5
H. Hopkała
Laudacja 6
M. Furmanowa
Wykład promowanej 8
K. Słobodiana, E. Kucharczyk-Petryka, W. Braksator
VIII Międzynarodowy Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 13
A. Kuźmina
Teraz Karowa! 16
K. Zycińska
Pożegnanie Profesora 17
Medycyna 18
K. Kozłowska, A. Paprocki, B. Biskup, D. Bień, K. Niemczyk
Aplikacja leku przez błonę okienka okrągłego za pomocą mikrokateteru u pacjentów z chorobą Ménière'a 18
D. Nowis
Mechanizmy działania terapii fotodynamicznej nowotworów 21
J. Tatoń
Diabetologia społeczna jako wyłaniający się kierunek badań i działań 26
Nauka 31
J. Krzysztoń-Russjan
Struktura klonalna populacji Staphylococcus aureus opornych na metycylinę izolowanych w Polsce w latach 1996-2000 31
B. Kucińska
Ocena układu krążenia u dzieci po przezskórnym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego zestawem Amplatza 32
I. Sergiej
Ocena czasu przewodzenia w drodze korowo-rdzeniowej w cukrzycy typu 1 32
P. Mierzejewski
Charakterystyka i interakcje procesów dożylnego samopodawania morfiny i kokainy u szczurów 33
U. Sot
Rola układów cyklooksygenaz i syntez tlenku azotu w modyfikowaniu nocycepji przez bradykininę 34
Obrony prac doktorskich 34
Historia medycyny 35
T. Bączkowski
W siedemdziesiątą rocznicę powołania Akademii Stomatologicznej w Warszawie 35
Wychowanie 38
J. Rudzik
Wychowanie fizyczne jako element stymulacji rozowju dzieci i młodzieży 38
Pro memoria 41
P. Krajewski
Prof. dr hab. Aleksander Dubrzyński 41
A. Barańczyk-Kuźma
Prof. dr hab. Zofia Porembska 42
Nominacje 44
A. Marchel 44
Komunikaty 45