Jesteś tutaj

(9) 2008

Wersja PDF

9/2008, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Marta Wojtach
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
2
Redakcja ”MDW”
Impact Factor – sympozjum PAN
3
Karolina Gwarek
Postępy w biologii fagów i ich wykorzystanie w terapii
5
Karolina Gwarek
Spotkanie z dr Deborah Jarvis
6
Biuro Informacji i Promocji
Sukces absolwentki WUM
6
Anna Doboszyńska
Astma – Alergia – POChP
7
Karolina Gwarek
IZG – czy przestanie zabijać?
9
Redakcja „MDW”
Święto Polskiej Nauki
10
Zuzanna Malińska
Informator IT dla studentów
15
Anna Jamrych, Michał Korniluk, Anna Lisicka, Zuzanna Malińska
Biuro Informacji i Promocji – i co dalej?
16
Elżbieta Woźny
Propedeutyka Medycyny Uzależnień
17
Karolina Gwarek
Dawca narządów – Dawcą życia
18
Dariusz Białoszewski, Joanna Gotlib
Międzynarodowy Projekt Badawczy „Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych”
19
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
20
NAUKA
Dariusz Kawecki, Mirosław Łuczak
Zakażenia w transplantologii: Pacjenci po przeszczepieniach komórek macierzystych (szpiku kostnego)
26
Przemysław Krasnodębski, Anna Majewska, Arkadiusz Pietrasik
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich
30
DYDAKTYKA
Henryk Rebandel, Mariusz Panczyk, Jolanta Czerniak Ocena wyników egzaminów wstępnych na studia II-go stopnia na kierunkach dietetyka, zdrowie publiczne i fizjoterapia w rekrutacji 2007 35