Jesteś tutaj

(9) 2009

Wersja PDF

9/2009, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Uczelni
2
Karolina Gwarek
Rektor prof. Marek Krawczyk – Prezesem-Elektem Towarzystwa Chirurgów Polskich
3
Andrzej Tokarz
Relacja z XX Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego
4
Dagna Bobilewicz
Konferencja „Badania laboratoryjne wczoraj, dziś, jutro”
5
Andrzej Zimniak
Festiwal Nauki na Wydziale Farmaceutycznym
6
Agnieszka Pawełczyk
Spotkania festiwalowe w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
13
Katarzyna Bienias, Anna Słupik, Anna Mosiołek
Obóz Naukowy SKN Fizjoterapii
14
PRO MEMORIA
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Wspomnienie o JM Rektorze Profesorze Januszu Piekarczyku
16
Mowy wygłoszone podczas nabożeństwa żałobnego przez przedstawicieli Władz Uczelni19
ETYKA W MEDYCYNIE
Kazimierz Szałata
Filozoficzne wyzwania współczesnej medycyny: Antropologia procesu medykalizacji życia ludzkiego
24
RECENZJE WYDAWNICZE
Kazimierz Szałata
Jean-Marie le Méné „La trisomie est une tragedie Grecque” – dramatyczne dzieje naukowego odkrycia prof. Jérôme Lejeuna
28
DYDAKTYKA
Dariusz Białoszewski
I Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska” a wkład Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL WUM w początek prawdziwej integracji środowiska
30