Jesteś tutaj

(9) 2011

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania4.78 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Konferencja „Polska recepta dla 130 mln alergików i astmatyków w UE” na naszej Uczelni   2

Cezary Ksel
Konferencja „Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego”   4

Cezary Ksel
Otwarcie zmodernizowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej   7

Cezary Ksel
Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   9

Ewa Osuch-Wójcikiewicz
XIV Sympozjum „Onkologia w Otorynolaryngologii”   11

Redakcja „MDW”
Umowa pomiędzy WUM i Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie   13

Redakcja „MDW”
Konferencja naukowa „Optymalizacja oceny ryzyka sercowo-naczyniowego”   14

Cezary Ksel
Pierwsza umowa w sprawie komercjalizacji badań naukowych   16

Redakcja „MDW”
XV Festiwal Nauki z udziałem WUM   17

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   19

NAUKA


Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Dorota Maciejewska   21
Prof. dr hab. Jarosław Wysocki   23

Aleksanda Stangret
Badanie zależności pomiędzy stężeniem hemoglobiny i wartościami hematokrytu
a rozwojem sieci kosmków łożyska ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji receptorów dla
naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i łożyskowego czynnika wzrostu (PIGF)   25

Terminy obron prac doktorskich   32

KOMUNIKATY

Badanie NATPOL 2011   33

RECENZJE