Jesteś tutaj

(9) 2012

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania8.46 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Elwira Zielińska
Uroczyste przekazanie władzy   2

Cezary Ksel
Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM   3

Cezary Ksel
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii otwiera się na XXI wiek    6

Cezary Ksel
Pamiątkowe tablice w budynku Medycyny Teoretycznej   8

Dariusz Kawecki
Zmiana kierownictwa w Klinice Urologii   10

Cezary Ksel
„Electronic Health and Medicine: Advances and
Challenges” – międzynarodowa konferencja w Polskiej Akademii Nauk  11

Iwona Drozdowska-Rusinowicz
Projekt BASTION – szansa dla onkologii   13

Krzysztof Owczarek, Ewa Mojs, Bogusław Stelcer
Drugie spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii uczelni medycznych   15

Marta Suchojad
Festiwal Nauki z WUM   18

Dorota Włodarczyk, Marta Rzadkiewiecz, Magdalena Łazarewicz, Mirosława Adamus
„Health Promotion Research – An International
Forum. State of the art – Directions for the future”   20

Cezary Ksel
10 lat Klubu Lekarza przy Raszyńskiej 54   23

Jakub Paprotny
III Warszawski Piknik Archiwalny   25

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   26

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk
E-learning w WUM   28

ROZMOWY

Z prof. Andrzejem Górskim – o etycznych aspektach digitalizacji służby zdrowia   29

Z prof. Januszem Ślusarczykiem – o głównych problemach zdrowia publicznego   31

Z dr Małgorzatą Gaweł – o chorobie Alzheimera i szansach na wynalezienie skutecznej terapii   33

HISTORIA

Maria J. Turos
Leopold Lafontaine. Słów kilka w dwusetną rocznicę śmierci   36

OPINIE

Aneta Mela
Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane konieczne i opłacalne   42