Jesteś tutaj

(9) 2013

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania4.65 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
95 lat Zakładu Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   2

Nowy Zarząd Samorządu Doktorantów WUM.
Rozmowa z Przewodniczącym Zarządu SD WUM lek. Filipem Dąbrowskim   4

Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska
XVIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej   6

Rozmowa z dr Iwoną Bukowską-Ośko
o projekcie nagrodzonym w 7. edycji programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   8

Beata Pyrżak, Anna Kucharska
V Zjazd XXI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej   10

Cezary Ksel
Oferta WUM dla maturzystów   12

Cezary Ksel
WUM na 17. Festiwalu Nauki   13

Cezary Ksel
XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich   15

ROZMOWY

Z dr Dorotą Włodarczyk
o psychologii w praktyce medycznej   16

WSPOMNIENIA

Tadeusz Tołłoczko
Wspomnienie o Profesorze Janie Nielubowiczu   20

SKN – Prezentacje

Irena Kosińska
Ponad pół wieku pod skrzydłami Hygei. Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki   27

NAUKA

Profesorowie I Wydziału Lekarskiego nominowani w roku akademickim 2012/2013   30
Terminy obron prac doktorskich   36

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Style i sposoby uczenia się jako kluczowe elementy doboru metod i form nowoczesnego kształcenia
studentów kierunku Fizjoterapia   37