Jesteś tutaj

(9) 2016

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania13.96 MB


SPIS TREŚCI

Gaude Mater Polonia _________________________________________________________4

Hymn Uczelni _______________________________________________________________ 5

Poczet Rektorów _____________________________________________________________ 6

Obecne władze rektorskie i dziekańskie WUM ___________________________________ 9

Wywiad z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem_______________________________ 24

Rozmowy z Prorektorami

  • prof. Barbara Górnicka _ __________________________________________________ 30
  • prof. Jadwiga Turło _______________________________________________________ 34
  • dr hab. Wojciech Braksator ________________________________________________ 38
  • prof. Andrzej Deptała _____________________________________________________ 44

Wykład inauguracyjny prof. Marka Jakóbisiaka__________________________________ 48

Podsumowanie tegorocznych wyborów władz uczelni i władz dziekańskich _ _______ 50

Skład Senatu Uczelni 2016-2020______________________________________________ 52

Kierownicy katedr, klinik i zakładów od 1 października 2016 r. _____________________ 54

Ocena tegorocznej rekrutacji__________________________________________________ 56

Najlepsi nowi studenci_ ______________________________________________________ 58

Nowy rok akademicki oczami studentów_______________________________________ 60

Kalendarz wydarzeń akademickich w roku 2016/2017____________________________ 62

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus _________________________________________ 64