Jesteś tutaj

Suplement (I) 2004

30-lecie polsko-szedzkiej współpracy zakładów
Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie


Wersja PDF

Suplement 2/2004, SPIS TREŚCI
M. Wierzbicka  
Współpraca Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie z Uniwersytetem w Lund 3
E. Pierzynowska  
Międzynarodowa współpraca naukowa Zakładu Stomatologii Zachowawczej w ostatnim 25-leciu 4
E. Pierzynowska  
Udział Zakładu Stomatologii Zachowawczej w pracach nad poprawą stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 1993-2004 8
E. Mierzwińska-Nastalska  
Współpraca naukowa pomiędzy Katedrą Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie a Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu w Lund z siedzibą w Malmö 11
A. Remiszewski  
Współpraca naukowa i naukowo-dydaktyczna Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie z ośrodkami naukowymi w Szwecji 12
K. Thun-Szretter, A. Dowżenko  
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej IS AM i Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1970-2004 14
Sesja plakatowa: "Postępy w diagnostyce, zapobieganiu i leczeniu zaburzeń zespołu twarzowo-czaszkowego". Streszczenia

Poster session: "Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex". Abstracts
17
Indeks streszczeń (Index of abstracts) 47
Indeks autorów (Index of authors) 50