Jesteś tutaj

Suplement I/2008

Wersja PDF


Suplement I/2008, SPIS TREŚCI
SESJA 1.
Kanały jonowe błon biologicznych
I. Koszela-Piotrowska, K. Dołowy, W. Jarmuszkiewicz, A. Szewczyk
Rekonstytucje mitochondrialnych kanałów jonowych do sztucznych błon lipidowych
5
K. Choma, A. Szewczyk, K. Dołowy
Elektrofizjologiczne właściwości mitochondrialnych kanałów jonowych z serca

8
P. Bednarczyk, J. E. Kowalczyk, K. Dołowy, A. Szewczyk, B. Zabłocka
Kanał potasowy regulowany napięciem w mitochondriach hipokampa
11
B. Szulczyk, P. Szulczyk
Metoda rejestracji potencjałozależnych prądów Na+ w konfiguracji
”cell–attached” w skrawkach kory mózgowej
15
A. Teisseyre, K. Michalak
Inhibicja aktywności kanałów potasowych typu Kv1.3 przez wybrane modulatory oporności wielolekowej
19
R. Rola, G. Witkowski, P. Szulczyk
Właściwości kinetyczne prądów jonowych K+ w neuronach współczulnych mięśniowych i skórnych
24
SESJA 2.
Badania funkcji receptorów metodami elektrofizjologicznymi
M. Stankiewicz, J. Ciołek, A. Zienkiewicz, M. E. De Lima
Co można wykryć w jadzie pająka, posługując się metodami elektrofizjologicznymi?
29
J. W. Mozrzymas, T. Wójtowicz, K. Mercik, P. Wyrembek, K. Lebida
Mechanizmy modulacji prądów synaptycznych GABAergicznych przez agonistów receptora benzodiazepiny
34
G. Witkowski, R. Rola, P. Szulczyk
Niezależne od potencjału kanały jonowe K+ w neuronach piramidowych kory przedczołowej
38
T. Wójtowicz, K. Lebida, J.W. Mozrzymas
Długotrwała ekspozycja na erytropoetynę lub estradiol moduluje kinetykę GABAergicznych prądów synaptycznych
42
J. Wabno, K. Tokarski, B. Bobula, G. Hess
Wielokrotne podania imipraminy osłabiają transmisję glutaminianergiczną w korze mózgu szczura
48
SESJA 3.
Elektrofizjologia układu ruchowego
E. Nurowska, B. Dworakowska, K. Dołowy
Prądy potasowe w komórkach mięśniowych w chorobie Steinerta
53
J. Kopeć
”Functional-QEMG”, nowa metoda standardowych badań EMG
57
SESJA 4.
Elektrofizjologia rytmów biologicznych
R. Bocian, A. Posłuszny, T. Kowalczyk, H. Gołębiewski, J. Konopacki
Modulująca rola synaps elektrycznych w generowaniu hipokampalnego rytmu theta u anestetyzowanego szczura
60
T. Kowalczyk, H. Gołębiewski, P. Nockowski, R. Bocian, A. Posłuszny, J. Konopacki
Udział zakrętu zębatego formacji hipokampa w generowaniu rytmu theta in vitro
66
D. Pękala, T. Błasiak, M. H. Lewandowski
Wpływ projekcji oreksynowej na aktywność listka ciała kolankowatego bocznego
72
A. Sobolewski
Wysokoamplitudowe oscylacje 7–12 Hz w korze mózgowej szczurów – objaw padaczki czy zjawisko fizjologiczne?
76
M. Gola, J. Kamiński, A. Brzezicka, A. Wróbel
Długość oraz częstotliwość występowania paczek beta jako neuronalny korelat zmian mechanizmu uwagi związanych z procesami starzenia
80
K. Werhun, M.H. Lewandowski
Analiza okołodobowej aktywności neuronów serotoninergicznych przyśrodkowych jąder szwu szczura
85
A. Maciejewski, M. Łątka, W. Jernajczyk
Zastosowanie metody empirycznej dekompozycji modalnej i złożoności Lempel´a–Ziv´a do analizy EEG chorych na schizofrenię
90
SESJA 5.
Elektrofizjologia wyższych czynności nerwowych
Y. Garkun, M. Bekisz, G. Hess, M. Kossut
Modyfikacja częstości generacji potencjałów czynnościowych przez neurony kory mózgowej wywołana uczeniem asocjacyjnym –
badania ex vivo
94
J. Spyrka, G. Hess
Wpływ stresu unieruchomienia na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) w zakręcie zębatym myszy
98
G. Mochol, D.K. Wójcik, M. Wypych, A. Wróbel, W. J. Waleszczyk
Modele niejednorodnych procesów punktowych a kodowanie informacji w układzie wzrokowym
103
M. Wypych, G. Mochol, A. Ghazaryan, A. Wróbel, W. J. Waleszczyk
W poszukiwaniu mechanizmów preferencji kierunku ruchu bodźca przez neurony wzrokowe górnych warstw wzgórków górnych
107
J. Kamiński
Dwa strumienie uwagowej aktywności beta w pętlach korowo –wzgórzowych
112