Jesteś tutaj

Suplement (II) 2009

Wersja PDF

Suplement I/2009, SPIS TREŚCI
Dwa Wieki Historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dzieje wydziałów Almae Matris
3
Obchody Jubileuszu Dwustulecia Uczelni
Msza Święta Inauguracyjna w Kościele pw. Opatrzności Bożej 10
Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w Uczelniach Medycznych
12
List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Rozpoczęcia Roku Akademickiego 15
Przemówienie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 16
Wykład Inauguracyjny Profesora Andrzeja Zolla 19
Jubileuszowa Gala Dwustulecia w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej 27
Ocalić od zapomnienia – wystąpienie JM Rektora prof. Marka Krawczyka 29
Osoby wyróżnione podczas uroczystości jubileuszowych 32
Publikacje rocznicowe 34
Kartka z historii Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji 36