Jesteś tutaj

Wydawca

Wydawcą miesięcznika jest Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw WUM.

W bieżącej kadencji w jej skład wchodzą przedstawiciele kadry naukowej, doktorantów i studentów WUM, a także Działu redakcji I Wydawnictw, Biblioteki Głównej i związków zawodowych działających w Uczelni.

Przewodniczącą Komisji jest prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel.

Do zadań Komisji należą m.in.:

  • inicjowanie i opiniowanie wszystkich spraw związanych z rozwojem informacji naukowej w Uczelni,
  • analizowanie działalności Oficyny Wydawniczej WUM, wydawanie zgód na druk/dodruk skryptów,
  • publikowanie czasopisma "Medycyna Dydaktyka Wychowanie" – w wersji drukowanej i elektronicznej,
  • współpraca z Radą Biblioteczną w zakresie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz zaopatrzenia Biblioteki Głównej w książki i czasopisma.