O MDW

Czasopismo Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego "Medycyna. Dydaktyka.Wychowanie" od 2023 roku ukazuje sie jako półrocznik.

Historia MDW sięga roku 1969, kiedy to decyzją ówczesnego rektora prof. Bolesława Górnickiego został powołany do życia „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie”.

W latach 1971-1976 czasopismo nosiło nazwę "Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie", od 1977 roku tytuł brzmi "Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie". W 2003 roku periodyk wchłonął ukazujący się od 1991 roku periodyk "Z życia Akademii Medycznej w Warszawie".

Pierwszym redaktorem naczelnym uczelnianego czasopisma był prof. Jerzy Majkowski, który w roku 2018, kiedy to perdiodyk obchodził 50 lecie ukazywania się, opowiedział o początkach czasopisma. Rozmowę można przyczytać tutaj 

Redkatorzy naczelni:

Prof. Jerzy Majkowski (1969-1978)

Prof. Bogdan Kamiński (1979-1986)

Prof. Stefan Kruś (1987-2002)

Prof. Piotr Fiedor (2003-2005)

Prof. Jakub Gołąb (2006)

Prof. Mirosław Łuczak (2006-2008)

Dr hab. Izabela Strużycka (2008-2012)

Prof. Marcin Grabowski (2012-2016)

Prof. Dagmara Mirowska-Guzel (2016 – obecnie)

Co oczywiste, przez kilkadziesiąt lat periodyk ewoluował, znakomicie obrazują to prezentowane okładki.